50% Highest Discount In Town

金糖限定優惠 「點心系列」半價優惠...!!!

金糖破天荒首推半價點心優惠,與眾同樂...!!!

逢星期一至星期天於早市,午市,下午茶及晚市時段,均一律享有「點心系列」半價優惠...!!!

促销来侵...!!! 澄清说明...!!!
( 包点,蛋,煎饼,粥...除外...)